№4, 2021-2022

პოლიტიკური პარტიების სამართლებრივი სტატუსი თანამედროვე პარლამენტარიზმში
ირაკლი ლეონიძე

პანდემიის გავლენა შრომით-სამართლებრივ ურთიერთობებზე
ირაკლი მანაგაძე, ანი ბონდარენკო

ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
შოთა მშვენიერაძე

კონკურენციის აკრძალვა  „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის ახალი რედაქციის შესაბამისად
ვახტანგ ნოღაიდელი, ნანა თურმანიძე

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 110-ე მუხლის გამოწვევები – აქტიური ევთანაზია, როგორც ღირსეული სიკვდილის უფლება
კალენიკე ურიდია

„სურვილის ან შესაძლებლობის არქონის ტესტის“ ლეგიტიმურობა არასახელმწიფო აქტორების წინააღმდეგ ძალის ექსტრატერიტორიული გამოყენებისას
გიორგი ჩაჩხიანი

პანდემიის დროს სამედიცინო მარაგების ექსპორტზე დაწესებული რაოდენობრივი შეზღუდვების სამართლებრივი ანალიზი
მარიამ ჩირგაძე