ᲗᲡᲣ ᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲘᲡ ᲛᲘᲛᲝᲮᲘᲚᲕᲐ

ჟურნალის შესახებ

„თსუ სამართლის მიმოხილვა“ იურიდიული ფაკულტეტის პერიოდული გამოცემაა, მასში თავმოყრილია სტუდენტთა ნაშრომები როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე.გამოცემები აერთიანებს სამართლის სხვადასხვა მიმართულების სტატიებს და ხელს უწყობს აკადემიური დისკუსიის ფორმირებას.

„თსუ სამართლის მიმოხილვა“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებს შესაძლებლობას აძლევს ერთმანეთს გაუზიარონ სამეცნიერო ხედვა აქტუალურ და პრობლემურ სამართლებრივ საკითხებზე.

ISSN 2449-268X

ISSN 2449-2760