„სურვილის ან შესაძლებლობის არქონის ტესტის“ ლეგიტიმურობა არასახელმწიფო აქტორების წინააღმდეგ ძალის ექსტრატერიტორიული გამოყენებისას
გიორგი ჩაჩხიანი

გიორგი-ჩაჩხიანი-ქართ

გიორგი-ჩაჩხიანი-ინგ