თსუ სამართლის მიმოხილვა №5, 2022

დოლუაშვილი-ჯავახიშვილი