პანდემიის დროს სამედიცინო მარაგების ექსპორტზე დაწესებული რაოდენობრივი შეზღუდვების სამართლებრივი ანალიზი
მარიამ ჩირგაძე

მარიამ-ჩირგაძე-ქართ

მარიამ-ჩირგაძე-ინგ