პოლიტიკური პარტიების სამართლებრივი სტატუსი თანამედროვე პარლამენტარიზმში

ირაკლი ლეონიძე, №4, 2021-2022

ლეონიძე-ქართ.

ლეონიძე-ინგ.