თსუ სამართლის მიმოხილვა №6, 2023

დელიქტური პასუხისმგებლობა ხელოვნური ინტელექტის მიერ მიყენებული ზიანისთვის
ნინო ბერულავა

მეტავერსის სამართლებრივი ასპექტები
გიორგი ბიძიშვილი

რობოკრატია ხელოვნებაში – სამართლებრივი პრობლემა ხელოვნურ ინტელექტსა და საავტორო უფლებას შორის
კესანე ფიფია, ლუკა ბარლიანი

ფასების პერსონალიზაცია ციფრულ ბაზარზე და დისკრიმინაციის რისკი ალგორითმიზაციაში
მარიტა სამხარაძე, ნანული შაკინოვი

მომხმარებელთა უფლებების დაცვა ციფრულ სამყაროში (საქართველოს მაგალითზე)
ციცი ჯოლბორდი, ნინო წიწრიაშვილი