ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
შოთა მშვენიერაძე

PDF Embedder requires a url attribute მშვენიერაძე-ქართული

Managadze-ENG-1